logo

  Hovedside  
  Turprogram  
  Få pristilbud  
  Betingelser  
  Reisetips  
  Kontakt oss  
  Lenker  
  Om oss  
 
 
 
 
 


Viktig å vite før du reiser


Tilbud
Tilbud gis på forespørsel uten kostnad. En forespørsel er ALDRI notert som bestilling.

Bestilling
I det øyeblikk bestillingen skjer er denne bindende. Ved bestilling vil du få oppgitt et bestillingsnr. Ved senere henvendelse til oss om oppdraget, vennligst oppgi bestillingsnr. og avreisedato.

Endringer
Ved endringer i det avtalte arrangement, vil kunden bli belastet for merutgiftene. Avmelding av antall passasjerer senest en uke før avreisedato for dagsturer. For fleredagers-turer og spesialturer må avmelding av antall passasjerer være oss i hende senest 20 dager før avreisedato. Til de samme tidsfrister skal alle ytelser være bestilt, f.eks. bespisning, ferjer, inngangsbilletter osv. På spesialturer kan andre tidsfrister gjøres gjeldende. Dette vil det bli gitt opplysninger om.

Avbestilling
Ved avbestilling av helt arrangement, vil kunden bli fakturert for påløpne utgifter for turoperatøren. Ved hendelser utover Heyerdahls Turbilservice og oppdragsfirmaenes herredømme - som streik, lockout, brann, manglende leveranse osv., oppheves bestillingen uten erstatningsplikt for de impliserte parter.

Avbestilling ved sykdom
For fleredagers turer og spesialturer anbefaler vi alle å tegne en frivillig avbestillingsforsikring.
Prisen avtales i hvert tilfelle ved bestilling avhengig av turens kostnad. Forsikringen dekker fri avbestilling om deltageren, ektefelle, barn, søsken eller foreldre rammes av akutt sykdom, ulykke eller død, og må bekreftes ved legeerklæring med angivelse av sykdommen.
Legeattesten må forelegges straks og absolutt før avreise for å oppnå at innbetalt beløp blir refundert. Avbestillingsforsikringens kostnad refunderes ikke.
Legeattesten må skrives på godkjent formular iflg. avtale mellom Den Norske Reisebransjeforening og Den Norske Legeforening.

Deltagerlister
Ved flere dagers turer og spesialturer, eller ved dagsturer hvor båttransport blir benyttet, skal deltagerliste foreligge etter samme tidsfrister som angitt under "ENDRINGER".
Deltagerlistene skal inneholde navn, fødselsdato, og lugar/ romfordeling.

Forskudd/depositum
Dersom ikke annet er avtalt, vil det for oppdrag på mer enn kr. 8000,- bli utfakturert et forskudd tilsvarende 70 % av totalkostnaden, og som må være innbetalt før avreise. Dersom beløpet ikke er innbetalt, og annen avtale om innbetaling ikke er inngått, vil avreisetidspunktet bli utsatt inntil betaling foreligger. Operatøren er ikke ansvarlig for eventuelle ekstraomkostninger en forsinket avreise på dette grunnlag medfører.

Sluttfaktura
Sluttfaktura med fradrag av innbetalt depositum, vil bli sendt etter avsluttet tur. Betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager. Etter forfall beregnes 2% rente pr. påbegynt måned.

Forsikring
Personskade under transport med buss dekkes inn under bilens forsikring. Ved personskade på andre transportmidler, gjelder vedkommendes transportmiddels forsikringsavtale. Ved personskade på tur utenom transport, gjelder eventuelt egen individuell forsikring. Vi anbefaler derfor alle å tegne slik forsikring før avreise. Ved skade på personlig bagasje i buss, dekkes denne ikke av bussens forsikring. Vi anbefaler den reisende å tegne egen forsikring på bagasje, eventuelt forespørre i eget forsikringsselskap. Ved skade på bagasje ved andre transportmidler gjelder eventuelt vedkommendes transportmiddels forsikringsavtale.

Reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner på tur eller arrangement, skal være skriftlig i Heyerdahl Turbilservice hende senest 8 dager etter turavslutning.

Heyerdahl Turbilservice tar forbehold om trykkfeil og prisendringer, event. valutakursendringer, fra våre leverandører i brosjyrens gyldighetsperiode.

Heyerdahl Turbilservice ønsker deg en hyggelig tur!

sidebar
TLF: 32 26 51 50 - Fax: 32 26 51 51 - Postadresse: P.b.7049 Bedriftsenter, 3007 Drammen.

Copyright © Heyerdahlturbil.no